Obavijest

Grad Vrlika pozvao je vlasnike i posjednike obiteljskih i poslovnih objekata na preuzimanje pločica sa brojevima za oznaku zgrada za naselja u Vrlici. Pločice se predižu na adresi Trg. Fra. Filipa Grabovca 6 kod Bože Gverića, a naknada za pločicu iznosti 40 kuna.
Iz Vrlike izvješćuju kako pd prvog siječnja sljedeće godine svaka zgrada mora biti označena, jer se ukidaju adrese sa bb i 00.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

22.11.10