SJEDNICA GRADSKOG VIJEćA GRADA SINJA

Gradsko vijeće Grada Sinja za 10 sati sazvalo je 2.sjednicu Gradskog vijeća na kojoj će se razmatrati dnevni red od čak 18 točaka. Prva točka odnosi se na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Sinja kojom se Gradskom vijeću predlaže da u skladu s člankom 105, Statuta grada Sinja odluči pristupiti izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja, utvrdi Nacrt izmjena i isti stavi na javnu raspravu.

Predloženim izmjenama i dopunama Statuta mijenjaju se članci 53. I 54. Statuta kojim je regulirano pitanje zamjenika gradonačelnika te se predlaže da gradonačelnik ima dva zamjenika koji će dužnost obavljati volonterski. Time bi se postigla veća efikasnost u izvršavanju onih poslova koje gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada povjeri izabranim zamjenicima.

Stav Odbora za Statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Sinja je da dosadašnji način rada unutra Gradske uprave, a koji se odnosi na zaduženja zamjenika nije učinkovit, naročito imajući u vidu gospodarske, socijalne i ostale probleme koji se, ističu, nisu rješavali na zadovoljavajući način.

Na sjednici vijećnici će raspravljati o Prijedlogu odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Sinja, podnijet će se i izvješće o obavljenoj Reviziji Proračuna Grada Sinja za 2004 kao i izvješće o godišnjem obračunu Proračuna Grada Sinja za 2004.

S obzirom na skorašnji početak kulturnog programa Dani Alke i Velike Gospe donijet će se rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za spomenuti program.

U Nadzornim odborima važnih institucija također doći do promjena. Radi se o imenima koji tu funkciju neće obavljati nakon službene potvrde i izglasavanja na Gradskom vijeću. Tako će kao prijedlog gradskom vijeću ići razrješenje članova Nadzornog odbora Gospodarske zone Kukuzovac kao i članova Nadzornog odbora Kamička Sinj, društva za upravljanje parkiralištima Sinj.

što se tiče predstavnika Grada Sinja u Gospodarsku zonu Kukuzovac, Skupštinu Radio Sinja, Skupštinu Trgovačkog društva Autoprijevoz i Vodovoda i čistoče na ta mjesta Gradsko vijeće Grada Sinja imenovat će nove članove.

12.07.05