16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 15.  studenoga  2010. godine  (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  14,00  sati održat će se  16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
DNEVNI RED:
1.Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća,
2.Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3.Izvješće o  obavljenoj financijskoj reviziji Grada Sinja za 2009. godinu,
4.Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Sinja,
5.Prijedloga Pravilnika o kriterijima  za ocjenjivanje službenika i namještenika  Grada Sinja,
6.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga projekata Programa poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010.g. (kreditiranje poduzetnika) - Izvješće Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata,
7.Prijedlog Zaključka o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenog radnika iz radiologije za potrebe Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostave Sinj,
8.Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke Mils Mljekara Sinj d.o.o. za kupnju nekretnine u  GZK-Sinj  po  javnom  natječaju  objavljenom 27. rujna 2010. godine,
9.Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude Mande Žura vl. obrta „KLIS  MONT“ za kupnju nekretnine u  GZK-Sinj  po  javnom  natječaju  objavljenom 27. rujna 2010. godine,
10.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Dodatka ugovora o građenju br. 3 za radove na izgradnji kanalizacijskih kolektora u ulicama 126. brigade, Put Ruduše, Put pazara, Put Gorućice, Put Župića, Put Radošića, Š. Milinovića i Serdara Tomaševića u Sinju, 
11.Informacija o donošenju Zaključaka o odabiru najpovoljnijih ponuda po natječaju za  prodaju / pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac  od 14. rujna 2010 godine.
12.Informacija o aktivnostima u Gospodarskoj zoni Kukuzovac za razdoblje listopad 2009. - listopad 2010. godine,
13.Informacija o radu Gradskog društva  Crvenog križa Sinja za 2009. godinu,
14.Prijedloga  Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić “Bili Cvitak“ Sinj,
15.Prijedlog Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ Sinj.

12.11.10