POčEO UPIS NA FAKULTETE

Na sveučilištu u Splitu danas počinju prijamni ispiti za akademsku godinu 2005/2006 koji će trajati do 15.srpnja, i to po posebnom rasporedu za svaki pojedini studij.

Podsjećamo da je ove godine na Splitskom sveučilištu moguć upis 3 635 studenata na nekom od sveučilišnih studija, te 2 130 studenata na stručnim studijima. Dodajmo kako na sam razredbeni ispit studenti moraju ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu bez koje im neće biti dopušteno polaganje ispita.

Prema kalendaru prijava i upisa nakon prijamnih ispita prvi upisni rok predviđen je od 18. do 22. srpnja. Za one koji ne se uspiju upisati na željeni fakultet ostaje pokušaj upisa na jesenskom roku od 31. kolovoza do 2. rujna .

Ove godine upsuje se prva generacija studenata koja će studirati u skaldu s Bolonjskim procesom, odnosno jedinstvenim europskim sustavom studiranja.

11.07.05