NASTAVLJAJU SE RADOVI NA AUTO CESTI PREMA PLOčAMA

Nastavlju se radovi na autocesti Zagreb-Split-Ploče. Građevinske tvrtke na čelu sa splitskim Konstruktorom te zagrebačkim dvojcem Vijaduktom i Hidroelektrom počele su radove na krševitom terenu Dalmatinskog zaleđa. Riječ je uglavnom o početnim zemljanim radovima.

Teškoće radova na ovom dijelu autoceste već su osjetili građevinari koji su sjeverno od Dugopolja odradili probijanje tunela Zaranač, a nešto istočnije obavili opsežne radove na tunelu Bisko. Ivan Vulić, inženjer zadužen za tunele kaže kako poteškoća nema, dodao je da su građevinari uhodana ekipa koja ide od tunela Sv. Rok pa nadalje te je istaknuo da tuneli nikada nisu bili upitni.

11.07.05