SJEDNICA GRADSKOG VIJEćA GRADA SINJA

Za utorak 12. srpnja najavljena je 2. sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o 18 točaka dnevnog reda. Po prvoj točki sjednice vijećnici će raspravljati o Prijedlogu izmjena i dopuna Stauta grada Sinja na kojem će Odbor za statut i poslovnik predložiti da gradonačelnik ima dva zamjenika koji će dužnost obavljati volonterski. Iz odbora smatraju kako će se ovakvim ustrojem gradskog poglavarstva kao izvršnog tijela postići veća efikasnost u izvršavanju onih poslova koje gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada povjeri izabranim zamjenicima.
Podsjetimo kako je grad Sinj do konstituiranja nove vlasti imao samo jedno dogradonačelničko mjesto.

Od ostalih točaka dnevnog reda sjednice gradskog vijeća izdvajamo: Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna grada Sinja za 2004. godinu te Izvješće o godišnjem obračunu proračuna grada Sinja za 2004. godinu. Gradskom vijeću će se predložiti rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova odbora za program Dani Alke i Velike Gospe te imenovanju dodatnih članova Odbora.

Na sljedeće gradsko vijeće ide i Prijedlog razrješenja dužnosti svih članova predstavnika nadzornih odbora i predstavnika grada Sinja u društvima u kojima u vlasničkoj strukturi participira Grad.

Tako će kao prijedlog Gradskom poglavarstvu ići razrješenje dužnosti predstavnika Grada Sinja u skupštini Gospodarske zone Kukuzovac, te skupštini Radio Sinja,Autoprijevoza, Vodovoda i čistoće te članova nadzornih odbora Gospodarske zone Kukuzovac i Kamička d.o.o tvrtke za upravljanje parkiralištima.

Na istoj sjednici trebali bi se imenovati novi članovi predstavnika Grada Sinja u istim skupštinama i nadzornim odborima.

09.07.05