Na natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području GZK, na području cijele I faze izgradnje zone stigle ponude "Mils Mljekara Sinj "d.o.o. i obrta "Klis-Mont"

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području GZK, na području cijele I faze izgradnje zone otvorilo je  ponude prispjele na natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području GZK. Kako nam je rekla dogradonačelnica Elena Perković-Paloš na natječaj su pristigle dvije ponude  i to ponuda tvrtke "Mils Mljekara Sinj" d.o.o. i obrta "Klis-Mont". Namjera Milsa investitora je da u roku od dvije godine izgradi mljekaru za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda. Salford je tvrtka koja se bavi upravljanjem izravnim investicijama, korporativnim financiranjem te investicijskim bankarstvom.
Salford upravlja investicijskim fondom rizičnog kapitala sa kapitalom od preko 450 milijuna EUR angažiranih od međunarodnih investitora namijenjenih za investicije u prehrambenu industriju na području centralne i istočne Europe. Salford investira u prehrambenu industriju u regiji kroz tvrtku Danube Foods Group B.V.. Fond je samo kroz tvrtku Danube Foods već investirao oko 170 milijuna EUR u industriju za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda, mineralne vode i sokova te konditorsku industriju. Danube Foods je većinski vlasnik tri mljekare iz BiH: Mljekara Banja Luka, Mlijeko produkt  Kozarska Dubica, Mljekara Sarajevo, te tri najveće mljekara iz Srbije i to: Imlek -Beograd, Novosadska mljekara i Subotička mljekara. Salford ima glavni ured u Londonu te predstavništva u Moskvi i Beogradu.
Salford je krajem 2009. izrazio namjeru kupiti Mils mljekaru iz Splita. Sada bi na području Kukuzovca izgradio iz vlastitih sredstava novu mljekaru sa suvremenom tehnologijom   uz zadržavanje postojećih radnika i kooperanata, te bi osigurao stabilno poslovanje i tržište za mliječne proizvode iz nove tvornice.
Dogradonačelnica ističe kako bi  se osiguralo tržište za otkup mlijeka s područja Cetinskog kraja što bi pridonijelo revitalizaciji stočarstva i otvaranju radnih mjesta u toj djelatnosti.

Što se tiče obrta Klis mont namjera investitora je da na predmetnoj površini  proširi i modernizira  djelatnost svog obrta.

Dogradonačelnica je istaknula kako su  i investitori Olasagasti d.o.o. i Delicije Marović d.o.o., zbog kojih je sazvana i izvanredna sjednica vijeća, zaključili Predugovore o kupoprodaji nekretnina na području Gospodarske zone Kukuzovac.

28.10.10