Predavanje na temu "Utjecaj elektromagnetskog zračenja na ljudski organizam"

Udruga za promicanje cjelovite dobrobiti čovjeka, društva i prirode "Cjelovit život" s udrugama mladih "Znanost" i "Alka" organizira predavanje u dvorani Franjevačkog samostana u Sinju sutra u 11,30 sati. Tema je utjecaj elektromagnetskog zračenja na ljudski organizam. Predavanje će održati prof. dr. sc. Dragan Poljak. Tema je poprilično ozbiljna za svakog čovjeka, kao i za društvo, jer otvara pitanje koliko smo izloženi riziku od raznih oboljenja u svakodnevnom životu.  Koliko se sluša stručnjake, a koliko interese kompanija čut će te na predavanju!

22.10.10