"Dani kruha"

Povodom dana kruha i plodova zemlje u OŠ Ivana Mažuranića u Hanu održava se prigodna svečanost na kojoj će. Uz izložbu plodova zemlje, koju su pripremili učenici i nastavnici, bit će i prigodni program na kojem će nastupiti školski zbor.

U 12 sati počela je prigodna svečanost povodom Dana kruha u Trilju, u školskom dvorištu, na kojoj će osim učenika i nastavnika triljskih škola sudjelovati i polaznici dječjih vrtića.

15.10.10