Sinjske mažoretkinje danas i sutra borave u Švicarskom gradu Neuchatelu

Sinjske mažoretkinje danas i sutra borave u Švicarskom gradu Neuchatelu, gdje se do 10. listopada održava 14. Europsko prvenstvo u mažoret plesu.

09.10.10