Priopćenje za javnost vijećnika Mira Bulja

Tijekom jučerašnjeg dana službeno sam predao zahtjev  u proceduru Odboru za društvenu djelatnost Gradskog vijeća grada Sinja o poništenju odluke koje je isto donijelo dana 21.09.2010 .god. o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata u školskoj /akademskoj 2010/11 godini. Razlog je  pogodovanje tvrtci Autoprijevoz koja ima obavezu iz društvenog ugovora između Autoprijevoza i Grada Sinja od 30. 11.2006.god.  sufinancirati prijevoz učenika u visini od 20% od komercijalne cijene karte. Vijećnici su izglasali prijedlog Gradonaćelnka Ivice Glavana o sufinanciranju putne karte na relaciji Split -Sinj bez  ugovorene obveze popusta Autoprijevoza. Smatram da je odluka gradskog vijeća nezakonita te da je ovom odlukom Gradsko vijeće direktno pogodovalo Autoprijevozu –Sinj na štetu učenika i studenata koji putuju na toj relaciji.
Ugovorenim popustom od 20% od strane Autoprijevoza mjesečni pokaz trebao bi biti za oko 200.oo kuna jeftiniji. Na ovoj relaciji putuje tristotinjak djece što govori da mjesečno roditelji učenika i studenata iz svojih džepova plaćaju oko 50.000.oo kuna, a godišnje preko pola milijuna kuna koje je trebao subvencionirati Autoprijevoz. Time se direktno pogodovalo prijevozniku na štetu roditelja i učenika u ovim kriznim vremenima.
Studenti koji putuju u Zagreb i druge udaljene gradove nemaju nikakav popust, dok studenti npr. u Imotskom na tim relacijama imaju besplatan prijevoz.
Pošto Autoprijevoz ne pristaje na svoje obaveze o 20% popusta na karte, ova odluka je samo obavezalo učenike i studente da putuju s Autoprijevozom što je također pogodovanje Autoprijevozu na štetu ostalih prijevoznika.
Pozivam predsjednika Gradskog vijeća da  hitno sazove IZVANREDNU SIJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA  i da  ovu sramotnu odluku, koju su nažalost podržali svi vijećnici osim mene, na štetu  roditelja učenika i studenata. Pozivam sve vijećnike da navedenu odluku ponište i da postupimo po društvenom ugovoru iz 2006.god. koju su potpisali Grad i Autoprijevoz.
Gradski vijećnik
Miro Bulj

29.09.10