Obavijest

Grad Sinj obavijestio je podnositelje zahtjeva za sufinanciranje kupnje udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola da će se sutra i u srijedu vršiti isplata novca. Grad je odlučio kako će se udžbenici od prvog do četvrtog razreda sufinancirati sa iznosom od 300 a ostali udžbenici sa 700 kuna. Popis osoba kojima je odobreno sufinanciranje objaviti će se sutra, 28. rujna, na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Grada. Isplata će biti od 8 do 11 te od 12 do 15 sati  u sobi 37. Korisnici pomoći moraju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

27.09.10