Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK , s tvrtkom "KALUP“ d.o.o., Gornji Bitelić

Nakon što je u mjesecu studenome 2009. godine između Grada Sinja i tvrtke Kalup d.o.o., Gornji Bitelić zaključen Predugovor o kupoprodaji nekretnine kojom prigodom je kupac uplatio iznos 30 % kupoprodajne cijene, dana 20. rujna 2010.g. gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan,  s imenovanim  investitorom zaključio je i Ugovor o kupoprodaji nekretnine. Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora Grad Sinj je tvrtci Kalup d.o.o. prodao nekretninu označenu kao čestica zemljišta 177/209 k.o. Turjaci ukupne površine 3.005 m2, radi izgradnje proizvodno-poslovne građevine namijenjene proizvodnji, prodaji, popravcima i održavanju dijamantnih alata, te alata za rezanje i bušenje kamena i betona, a od dana zaključivanja ovog ugovora počinju teći rokovi za ispunjenje ugovornih obveza.
Tvrtka Kalup d.o.o., Gornji Bitelić,  trenutno  ima troje uposlenih, a u GZK-Sinj namjerava zaposliti 3-7 novih zaposlenika. Uskoro se očekuje ishođenje Potvrde glavnog projekta, a po navodima investitora isti su vrlo brzo spremni krenuti u izgradnju i realizaciju planirane investicije na području GZK-Sinj.

20.09.10