Grad Sinj pokrenuo je postupak i aktivnosti za realizaciju prijenosa prava vlasništva prostora bivšeg vojnog skladišta i strelišta "Kukuzovac“ u Sinju na Grad Sinj

Grad Sinj pred Središnjim državnim uredom za upravljanje državnom imovinom pokrenuo je postupak i aktivnosti za realizaciju prijenosa prava vlasništva prostora bivšeg vojnog skladišta i strelišta „Kukuzovac“ u Sinju na Grad Sinj.

18.09.10