Poziv za davanje inicijative o dodjeli javnih gradskih priznanja Grada Trilja

U okviru proslave Dana Grada Trilja i proslave blagdana Svetog Mihovila, grad Trilj uputio je poziv za davanje inicijative o dodjeli javnih gradskih priznanja. Prijedlozi se dostavljaju odboru za javna priznanja Grada Trilja do 10. rujna

30.08.10