IZVJEšćE SA 2. SJEDNICE GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SINJA

Jučer je održana 2 sjednica Gradskog poglavarstva na kojoj se razmatra dnevni red o 9 točaka uz nadopune i izmjene. Sjednicu je otvorio gradonačelnik Nikola Tomašević, a kao prva točka bila je usvajanje zapisnika sa 1. Sjednice koja je jednoglasno usvojena te je odlučeno da se usvajanje zapisnika redovito provodi kao prva točka idućih sjednica...

Informacija o konačnom prijedlogu Prostornog plana Grada Sinja te o aktivnostima donošenja Generalnog Urbanističkog plana točka je dnevnog reda koja je uvelike naišla na zanimanje poglavarstva koji su po tom pitanju zatražili i detaljnije informacije i raspravu. Glavni prezenter plana bila je Maja Madirac, predstavnica tvrtke URBOS iz Splita.

što se tiče konačnog Prijedloga Prostornog plana Grada Sinja donešen je zaključak da se za konačno donošenje istog ishoduje suglasnost Ureda državne Uprave splitsko-dalmatinske županije, konzervatorskog odjela, te Ministarstva poljoprivrede i šumarstva te obrane. Nakon suglasnosti spomenutih struktura plan se usvaja od strane Gradskog vijeća. Na sjednici je odlučeno da predstavnik gospodarstva po pitanju Urbanističkog plana bude član poglavarstva Snježan šentija.

Poglavarstvo je raspravljalo o Izvješću i poslovanju Vodovoda i čistoće u prošloj godini koje je podnio direktor Damir Tomašević. Iznoseći osnovne podatke o društvu, tehničkom i tehnološkom aspektu te o financijama donešen je zaključak da likvidnost i financijska stabilnost poduzeća nisu bili ugroženi te da je poslovanje proteklo bez i jednog dana blokade računa.

Dodao je da je uvedena naknada za razvoj od 50 lipa po metru kubnom što će značajnije pomoći u kvalitetenijem praćenju investicija, posebno crpne stanice Ruda, a na području grada Sinja uvedena je naknada za održavanje pročistača, a u općinama Otok, Hrvace i Dicmo naknada za razvoj kanalizacije od 1 kune po metru kubnom.

Direktor Vodovoda i čistoće Damir Tomašević naglasio je da je zbog zastarjelosti voznog parka nužno napraviti plan nabavke specijaliziranih vozila za 2005. godinu.

Informacija o trenutnom stanju poslova, preuzetim poslovima i potpisanim ugovorima u komunalnoj infrastrukturi te izvješće o izvršenju proračuna detaljnije će se razmatrati na sledećoj sjednici poglavarstva.

Na jučerašnjoj sjednici usvojen je Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za prijam komunalnih inspektora, a što se tiče razmatranja informacije Zavoda za zapošljavanje područne službe Split u u svezi s prostorom za obavljanje djelatnosti zavoda na području grada Sinja poglavarstvo je zaključilo kako se u predmetu radi o odvojenim pravnim subjektima. Naime, zavod je tražio odobrenje za preseljenje u novi prostor u Splitskoj ulici.


Prihvaćeno je izvješće o korištenju javno prometnih površina za razdoblje od 1. siječnja do 13. lipnja 2005 godine sa nadopunom kako se zaostale obveza moraju platiti u roku 8 dana, te sprovesti zaduženja za tekuću godinu.

Na ovoj sjednici poglavarstva donešeni su pozitivni odgovori trgovinama koji su poslali zahtjeve za rad na državni praznki Dan državnosti, tako da će većina trgovina sutra raditi u vremenu od 7 do 12 sati.


24.06.05