Obavijest

Grad Sinj će i ove školske godine sufinancirati kupnju udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Sinja kojima prihod po članu obitelji za mjesec prije podnošenja zamolbe ne prelazi iznos od 700,00 kn, a ne ostvaruju ovakvu pomoć po nekoj drugoj osnovi.
Novčane iznose kojima će se sufinancirati kupnja udžbenika utvrdit će Socijalno vijeće Grada Sinja.
Zamolbe se predaju u pisarnicu Grada osobno ili poštom najkasnije do 03. rujna 2010. godine.

03.08.10