Obavijest

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je odluku da se Studija o utjecaju zahvata na okoliš u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata: Vjetroelektrana Čemernica upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
Javna rasprava je već započela i to 21. lipnja, a trajat će do 21. srpnja 2010. godine. Za to vrijeme javnosti bi trebao biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu Studiju i tri Sažetka Studije u prostorijama Grada Trilja i Općine Dicmo, svakog radnog dana od 8 do 13 sati.Javno izlaganje održalo se danas u prostorijama Općine Dicmo  i  u prostorijama Grada Trilja.

16.07.10