Na javni poziv Gradskog vijeća Sinja pristiglo je 12 prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Na javni poziv Gradskog vijeća Sinja pristiglo je 12 prijedloga za dodjelu javnih priznanja. U obzir će se uzimati i razmatrati prijedlozi koji stignu poštom, a koji su poslani najkasnije jučer tj. 15.srpnja do kada je bio rok za podnošenje prijedloga. Za nekoliko dana Odbor za dodjelu javnih priznanja održat će sastanak i uputiti konačne prijedloge Gradskom vijeću.

16.07.10