Kino danas

U 20,30 sati u sinjskom kinu počet će film “Princ Perzije – Kao pijesak vremena”.

16.07.10