Nedjelja, 14.05.2006.

Galopske trke konja - dodane slike u fotogaleriju

SPORT

Rezultati 3. HNL-JUG

Junak-Uskok 5:1

Tablica:
1.GOšK Dubrovnik.66
2.Neretva........57
3.Val............53
4.Jadran LP......53
5.Trogir.........53
...
8.Junak..........47

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC-SINJ

U dosadašnjim strateškim razvojnim i prostorno planskim dokumentima Grada Sinja, kapitalni projekt u području ostvarivanja uvjeta za gospodarski razvitak Grada je Gospodarska zona Kukuzovac, južno od naselja Grada, a 10 km od čvora Dugopolje na auto cesti Zagreb-Split, na površini od 156 ha izvaredno povoljnog terena za ovu namjenu.

Grad Sinj je Prostornim planom Grada i Urbanističkim planom uređenja Gospodarske zone Kukuzovac ostvario prostorno planske predpostavke za pripremu i razvijanje Zone.
U okviru pripreme za pristupanje realizaciji Gospodarske zone Kukuzovac Gradsko poglavarstvo je posebno definiralo Osnove za razvoj i faze projekta koja obuhvaća 44 ha zemljišta.


Registrirana je tvrtka za razvitak, izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac. Osnivači društva Grad Sinj i IGH d.d. - Zagreb.
Tvrtka društva glasi: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.

U okviru ove gospodarske zone predivđena je i mogućnost formiranja slobodne bescarinske zone, što je obuhvaćeno županijskim planovima i definirano osnovanim društvom "Splitsko-dalmatinska zona" d.o.o. na nivou Splitsko-dalmatinske županije.


Ističemo da je Grad Sinj obuhvaćen Zakonom o brdsko-planinskim (NN 12/02,32/02,117/03) područjima čije odredbe propisuju niz olakšica za poduzetnike.

Aktivnosti na realizaciji Gospodarske zone Kukuzovac
Sukladno Programu za izradu poslova pripreme za realizaciju projekta izgradnje gospodarske zone Kukuzovac u tijeku su poslovi:


Tehničko- financijski poslovi
Predinvesticijski program - studija opravdanosti
Pripreme i izrade projekata infrastrukture
Pripreme dokumentacije za ishođenje načelne dozvole

Rokovi realizacije za ponuđene poslove procjenjuju se na period od 90 dana osnosno do 01. lipnja 2006. godine

Početak izgradnje svih sustava infrastrukture očekuje se koncem 2006. godine.

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o.
Matični broj: 2028646
Tvrtka: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o., društvo za razvitak, izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac, d.o.o.
Skraćena tvrtka: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.
Sjedište: Sinj, Dragašev prolaz 10
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Poslovna banka: Zagrebačka banka ;Broj žiro računa: 2360000-1101880606
Poslovna banka: Credo banka ; Broj žiro računa: 2491005-1130000837
član Uprave: Velibor Milošević dipl.oecc
Funkcija: član uprave
Ovlaštenje: zastupa pojedinačno i samostalno

što je Gospodarska zona Kukuzovac?
Gospodarska zona Kukuzovac je poduzetnička zona uglavnom proizvodnog karaktera s primarnim ciljem ostvarenja gospodarskog razvoja Grada Sinja i Splitsko-dalmatinske županije u cjelini, a sve u svrhu otvaranja novih radnih mjesta.
Ukupne površine 156 ha u vlasništvu Grada Sinja
Zona u kojoj je moguće organizirati površine za gradnju pogona i brojnih pratećih sadržaja, parkiralište i zelene površine što sve čini područje vrlo atraktivnim za ulaganja
Zona udaljena oko 10 km od čvora Dugopolje na autocesti Zagreb - Split i to u pravcu Sinja.
Smještena u lokacijski idealnom području Dalmatinske zagore koje gravitira zaleđu i graničnim područjima s jedne strane, kao i blizini Splita kao centra Jadrana s druge strane

Adresa: Dragašev prolaz 10; 21230 Sinj
Telefon: + 385 (0)21 821880
Fax: + 385 (0)21 822313