Natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada Sinja

Gradsko vijeće grada Sinja objavilo je danas, 21. lipnja, natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada Sinja. Natječaj traje do 06. srpnja zaključno do 14 sati. Natječajem je obuhvaćeno 437 hehtara zemljišta, od čega 330 predviđeno je za zakup na 20 godina, a oko 107 hehtara na 5 godina.
Više na www.sinj.hr

21.06.10