Nastavak 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja

Danas, 11. lipnja, održan je drugi dio 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja. Na dnevnom redu bilo je je 10 točaka dnevnog reda od čega su dvije povučene.
15. Povučena je točka dnevnog reda: Zahtjev Stipe Midenjaka za proširenje objekta na Gradskom stadionu,
16. ”Meritum inženjering” d.o.o. iz Splita obavljat će stručni nadzor nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora,
17. “Likomed veterina” d.o.o. iz Brnaza obavljat će komunalne djelatnosti održavanje javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora,
18. Obrt “C-MONT”,  vl. Frano Cvrlje iz Glavica, obavljat će komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora,
19. Usvojeno je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Sinja za 2009. godinu,
20. Nije prihvaćeno Izvješće o radu dječjeg vrtića «Bili cvitak» za 2008.-2009. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2009. godinu,
21. Primljena je na znanje Informacija o radu dječjeg vrtića «Blagovijest» za 2009. godinu,
22. Primljena je na znanje Informacija o radu dječjeg vrtića «Čarobni pianino» za razdoblje od 01.09.2009. godine do 31.12.2009. godine,
23. Povučena je točka dnevnog reda: Prijedlog Pravilnika o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika Grada Sinja,
24. Donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Kulturno umjetničkog središta Sinj,
25. Nije prihvaćena Odluka o smjeni predstavnika grada Sinja u skupštini tvrtke “Vodovod i čistoća” d.o.o. Sinj.

11.06.10