Pastuh iz Alkarske ergele nema arteritis konja

Pastuh iz Alkarske ergele, za kojega se redovitom pretragom utvrdilo da je seropozitivan, nema arteritis konja. Nalaz bakteriološke pretrage ejakulata je negativan. Kako bi se prvi nalaz potvrdio uzet je još jedan uzorak, a nalaz se očekuje za dva dana, kazao je voditelj uzgojnog programa Alkarske ergele dr. Stipe Šimindža.

08.06.10