Rasprava za izmjenu i dopunu Prostornog plana grada Sinja

Sutra, 9. lipnja, u 13 sati održati će se prvi  radni sastanak odnosno rasprava za izmjenu i dopunu Prostornog plana grada Sinja. Sastanak će se održati sa stručnim izrađivačem, svim relevantnim institucijama i predsjednicima mjesnih odbora u gradu. Cilj sastanka je da se omogući što brže ulaganje, razvoj, kako poslovnih tako i individualnih aktivnosti građana.

08.06.10