Obavijest

Hrvatski zrakoplovni savez i Aeroklub Sinj upisuju kandidate za osnovnu padobransku obuku, koja se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Prijave se primaju do 12. lipnja

31.05.10