Sastanak Upravnog vijeća Županijskog Doma zdravlja

Upravno vijeće Županijskog Doma zdravlja, koje će se sastati danas, 24. svibnja, u 14,00 sati, trebalo bi raspravljati između ostalog i o raspisivanju natječaja za opremanje operacijskih sala rodilišta u Sinju, Makarskoj i Imotskom.
Nakon što se utvrdi koliki je dug Županijskog Doma zdravlja, Upravno vijeće će razmotriti i prijedlog da se od Županije zatraži odobravanje kredita u iznosu od oko 55 milijuna kuna, za pokrivanje nastalih dugova Doma zdravlja splitsko–dalmatinske županije.

24.05.10