PRETPOSLJEDNA SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SINJA

Jučer je održana predposlijednja sjednica Gradskog poglavarstva prije konstituiranja novoga Gradskoga vijeća, na kojoj se raspravljalo o 6 točaka dnevnoga rada.Tako je utvrđen prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2005. godinu, te odobren ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog programa u vrijednosti 4.560.000,00 kuna

Usvojeno je izvješće povjerenstva za otvaranje ponuda po natječajima koje raspisuje gradsko poglavarstvo, prihvaćen je prijedlog zaključka utvrđivanju prestanka korištenja poslovnog prostora u sinju u Ulici Andrije Kašića Miošića.

Na sjednici poglavarstva razmotreno je pismo namjere braniteljske udruge Eko bljesak u svezi tretiranja odlagališta otpada na Mojanci, te je odgođeno riješenje o zamolbi za sanaciju potoka oborinskih i drugih voda na lokaciji šimci u Sinju.

03.06.05