KONCERT UčENIKA GLAZBENE šKOLE JAKOVA GOTOVCA

Učenici osnovne glazbene škole Jakova Gotovca već tradicionalno 3. lipnja održavaju svoj završni koncert. Tako će se večeras predstaviti oko 20-tak učenika u solo nastupima i duetima, a zastupljeni su gotovo svi glazbeni instrumenti za koje spomenta škola provodi edukacijski program. Koncert će se održati u 20 sati u dvorani glazbene škole.

03.06.05