Grad Sinj je za potrebe javnih radova u 2010. godini zaposlio 50 osoba iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Grad Sinj je za potrebe javnih radova u 2010. godini zaposlio 50 osoba iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Među njima je čak 35 osoba koje su u evidenciji duže od 36 mjeseci. Zapošljavanje na programu javnih radova, od 1. svibnja do 31. listopada, u većinskom dijelu  subvencionira HZZ. Osobe koje su zaposlene, raspodijeljene su na radna mjesta u komunalnom poduzeću “Vodovod i Čistoća”, Crvenom križu za program pomoći u kući, te pri Kulturno – umjetničkom središtu za potrebe uređenja, odnosno obnove tvrđave Grad kao i pomoći pri zaštitnim arheološkim istraživanjima koja provodi Muzej Cetinske krajin

05.05.10