Obavijest

Klub žena liječenih od karcinoma dojke iz Splita, u suradnji sa socijaldemokratskim forumom žena SDP-a Sinj, organizira edukaciju o važnosti preventive u liječenju raka dojke, te ultrazvučni pregled. Akcija će se održati 4. svibnja. Prijave se primaju  svakim danom od 10,00 do 12,00 na tel. 821 121.

28.04.10