"Dan Splitsko-dalmatinske županije"

Na današnji dan 1993. godine održan je prvi saziv županijske skupštine Splitsko–dalmatinske županije. Tim povodom 14. travnja obilježava se kao Dan županije.   
Nagrade županije za životno djelo dobili su Vicko Šoljan, dr. Drago Štambuk i dr.sc. Ivan Vujević. Osobne nagrade dodijeljene su prof. dr. Miljenku Grgiću, Ivanu Kljakoviću-Gašpiću, Anti Raosu, Karlu Reitoberu, Yolandi Tabak Raibaldi. Skupne nagrade Županije dodijeljene su Eskadrili transportnih helikoptera Divulje, udruzi Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora–Podružnica Splitsko-dalmatinske županije, glasilu „Imotska krajina“, Samostanu Sv. Klare u Splitu, te Udruzi „Sanus“ Split

14.04.10