Malu školu na području Trilja pohađat će 30-ak djece koja nisu obuhvaćena predškolskim vrtićkim programom

Malu školu na području Trilja pohađat će 30-ak djece koja nisu obuhvaćena predškolskim vrtićkim programom. S obzirom na mali broj djece Mala škola održavat će se u školama u Trilju, za 20–ak djece, i Tijarici gdje je 10–ak predškolaca.

08.03.10