Zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj s gosp. Antom Vidovićem vlasnikom obrta "PLOVID“Gradonačelnik Sinja Ivica Glavan danas, 26.veljače, zaključio je ugovor o kupoprodaji nekretnine na području Gospodarske zone Kukuzovac s Antom Vidovićem vlasnikom obrta „PLOVID“.
Namjera investitora je da na čestici zemljišta veličine 4104 m2 izgradi proizvodno-poslovnu građevinu za obavljanje djelatnosti proizvodnje plastičnih brodova i brodica. Realizacijom ovog  projekta investitor bi zaposlio 8 novih radnika. Podsjetimo, da su do sada s investitorima zaključeno 7 predugovora , a u ovom slučaju je riječ o glavnom kupoprodajnom ugovoru temeljem kojeg je kupac u obvezi od dana zaključivanja ugovora, u određenim rokovima poduzimati aktivnosti na realizaciji projekta odnosno izgradnji planiranog objekta i novozapošljavanju.

26.02.10