U uredu Sinjskog gradonačelnika Ivice Glavana potpisan ugovor o prijemu poslovnog udjela od strane IGH

U uredu Sinjskog gradonačelnika Ivice Glavana danas, 16. veljače, potpisan je ugovor o prijemu poslovnog udjela od strane IGH čime je grad Sinj postao 100 postotni vlasnik društva GZ Kukuzovac d.o.o. Ugovor je u ime grada potpisao gradonačelnik Ivica Glavan, a od strane IGH Ante Stojan teh.direktor.

16.02.10