Stanje na cestama u Cetinskom kraju

Na cijelom području Cetinskog kraja ceste su prohodne i promet se odvija bez poteškoća. Zbog skilskosti i mjestimične poledice na prometnicama, vozači se upozoravaju na oprez. Snijega ima na području Tijarica-Kamensko te na području Vrlike.

13.02.10