Danas bi se trebala znati lokacija na kojoj bi se u Sinju gradila nova zgrada OŠ Fra Pavla Vučkovića

Danas bi se trebala znati lokacija na kojoj bi se u Sinju gradila nova zgrada OŠ Fra Pavla Vučkovića. Naime o toj tematici predviđen je sastanak u Ministarstva znanosti obrazovanja i športa na kojem će o tome razgovarati ministar Radovan Fuks i sinjski gradonačelnik Ivica Glavan.

Pored ministarstva znanosti obrazovanja i športa sinjski gradonačelnik posjetit će Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom gdje će o dodjeljivanju vojarne Ivaniša Nelipića gradu, razgovarati s državnim tajnikom Jozom Saračem.

20.01.10