Obavijest iz Gradske uprave

Gradsko vijeće grada Sinja prikuplja  programe za usmjeravanje  rada Gradskog vijeća, a u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga rada lokalne samouprave na području Grada Sinja.
Osnovu za izradu Programa čine poslovi i zadaci koji su Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja stavljeni u nadležnost Gradskom vijeću.
Prijedloge mogu dostaviti vijećnici, upravni odjeli, gradončelnik, građani, političke stranke i drugi zainteresirani. Programi se  dostavljaju u  pisanom obliku Tajništvu Grada Sinja, do 15. veljače

16.01.10