Promet na području Cetinskog kraja odvija se bez poteškoća

Promet na području Cetinskog kraja odvija se bez poteškoća. Posebnu pozornost valja posvetiti zbog mogućih odrona na ceste: Sinj-Vrlika, Sinj-Sutina i Trilj-Kamensko.
Izvor Ponikva još je aktivan pa je i dalje poplavljena županijska cesta Donji-Gornji Bitelić. Vozači se upozoravaju da svoju vožnju i brzinu prilagode uvjetima na cesti.

07.01.10