Obavijest

Na cestama u Cetinskom kraju postoji mogućnost odrona kamenja, osobito prema Vrlici, Kamenskom i na cesti Trilj–Bisko. Vozači se upozoravaju da pripaze u usjecima i na mjessta gdje postoji mogućnost odrona.                                                     
Zbog boljeg protoka prometa državnom cestom D 1 u Sinju ne rade semafori. Gori samo žuto treptavo svjetlo. Vozači se upozoravaju na se pridržavaju prometnih propisa.

23.12.09