Obavijest za poljoprivrednike

Općina Dicmo vrši prijave poljoprivrednika zainteresiranih za nabavku sadnog materijala za proljetnu sadnju 2010. Prijave se primaju u općinskim prostorijama do 1. veljače. Nabavka će se vršiti temeljem županijskog Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala. Po trećinu cijene sadnice plaćaju Županija, Grad i krajni korisnik

08.12.09