Humanitarna akcija Socijal-demokratskog foruma žena SDP-a Sinja

Na humanitarnoj akciji Socijal-demokratskog foruma žena SDP-a Sinja danas, 4. prosinca, je prodajom kolača koje su ispekla žene foruma prikupljeno 1100 kuna koje će biti uplaćene za liječenje Marija Efendića.

05.12.09