Dogradonačelnica Grada Sinja Elena Perković-Paloš sastanak s predstavnicima mjesnih odbora na području Sinja

Dogradonačelnica Grada Sinja Elena Perković Paloš jučer, 26. studenoga, je održala sastanak s predstavnicima mjesnih odbora na području Sinja. Razgovaralo se o projektima u mjesnim odborima koji bi se trebali uvrstiti u Proračun Grada za 2010. godinu. Sastanku nisu nazočili predstavnici Sinja i Zelova. Tema sastanka bila je iznošenje programa i prioriteta u mjesnim odborima za 2010 godinu. Pri predstavljanju svojih programa predstavnici mjesnih odbora uglavnom su isticali:
-asfaltiranje nerazvrstanih cesta,poboljšanje elktrifikacije i javne rasvjete te druge komunalne potrebe. Također su isticane potrebe za izgradnju malih športskih terena u naseljima koji ih nemaju. Problem je i činjenica što se nije do sada pratio ravnomjerni razvoj svakog naselja. Naglašeno je da se trebaju odrediti prioriteti za koje će grad izdvojiti sredstva u proračunskom planu, pa je između ostalog naglašena nasušna potreba da se konačno pomogne i dovrši vodovod Bajagić-Obrovac gornja zona. Pojedini predstavnici ili predsjednici MO su svoje programe i u pismenom obliku predali u zgradu Gradske uprave dok će ostali to učiniti za nekoliko dana. Na početku sastanka iznijeta je primjedba da je vrlo slaba komunikacija na relaciji Grad-Mjesni odbori, pa je tako kazano da su se na ovaj sastanak pojedinci pozivali na sam dan sastanka i to telefonskim putem i kako su istaknuli nije bilo moguće kvalitetno pripremiti. Na primjedbe o slaboj komunikaciji na relaciji Grad-MO, dogradonačelnica je poručila okupljenima da će se to temeljito mijenjati jer želi bržu i stalniju komunikaciju kako bi se problematika mogla brže i kvalitetnije rješavati. Sigurno je jedno, da iznos za Mjesne odbore koji je bio u ovoj godini negdje oko 6 miljuna kuna će se prepoloviti, vidjet će se prioriteti i onda ići u realizaciju.
Na sastanku je dotaknuta tematika funkcioniranja MO odnosno njihove obveze i ovlasti što je predviđeno novim statutom grada Sinja. Novi statut će biti dostavljen svim predsjednicima MO, a na mogući postupak otvaranja žiro računa za svaki mjesni odbor kako bi mogli raspolagati s sredstvima. Predsjednici MO su složni da to ne prihvaćaju. Neka grad kada rasporedi sredstva za pojedine MO i sam usmjeri prema izvođačima radova, a ako je moguće neka nam pomogne u malim financijskim sredstvima za kvalitetno funkcioniranje kao što je uredski materijal i sl. zaključili su predstavnici Mjesnih odbora Grada Sinja. Na sve primjedbe i prijedloge Elena Perković Paloš odgovorila je kako će osobno s suradnicima obići svaki Mjesni odbor i uvjeriti se u iskazanu problematiku i činjenično stanje.

27.11.09