PREDAVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE SA TRILJSKOG PODRUčJA

U organizaciji Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu u prostorijama Gradske vijećnice u Trilju za poljoprivrednike s tog područja održat će se u petak 22. travnja predavanje o operativnom programu podizanja trajnih nasada te o proljetnim radovima u voćnjaku i vinogradu. Predavanje počinje u 12 sati.

20.04.05