Obavijesti iz Općine Hrvace

Objavljen je natječaj za dodjelu studentskih potpora studentima sa područja Općine Hrvace  za tekuću školsku i akademsku godinu. Natječajna dokumentacija prikuplja se do 04. prosinca. Sve informacije po pitanju potpore mogu se dobiti kod stručnih službi u općinskoj zgradi u Hrvacama.

Općina Hrvace vrši upis sadnog materijala na način da se zainteresirani mogu upisati 50 i više komada nasada iste vrste. Plaćanje je kao i prethodnih godina 1/3 ukupne cijene sadnica.

12.11.09