Odgođeno izvještajno ročište u stečaju Dalmatinke Nove

Na Trgovačkom Sudu u Splitu odgođeno je izvještajno ročište u stečaju Dalmatinke Nove koje se trebalo održati danas, 27. listopada. Razlog je što Visoki trgovački sud u Zagrebu nije donio odluku o žalbi na otvaranje stečaja koju su podnijeli vlasnici tvornice braća Ladinni. Sljedeće ročište je najavljeno za 5. studenoga.

27.10.09