Srijeda, 12.10.2005.

ODRžANA 11. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SINJA

Na 11. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Sinja, koja je održana 11. listopada, razmatrano je 13 točaka dnevnog reda.

Prihvaćeno je pismo namjere Ru Rec Tehnology i partnera za instalaciju mobilnog postrojenja za mehaničko-biološku obradu komunalnog otpada. Kako Grad Sinj dnevno odvozi na deponij Kukuzovac oko 200 m3 otpada tj. oko 60-70 tona postavljeno je pitanje isplativosti investitoru montaže takvog postrojenja, koje košta 4 milijuna eura, za tako male količine otpada. Predstavnik je rekao da bi ovo bio prvi uređaj u Hrvatskoj i kao takav bio bi dio marketinške kampanje za ostale zainteresirane. Kako je cijena prerade 1 tone oko 200 kuna godišnje bi Grad, odnosno potrošači, platili oko 5 milijuna kuna za usluge obrade otpada. Na kraju je odlučeno da će delegacija Grada Sinja i poduzeća »Vodovod i čistoća» otputovati u Njemačku kako bi pogledali demonstraciju rada takvog postrojenja.

Kako je ponuda poduzeća NETMedia iz Splita za izradu web stranica Grada Sinja bila jedina, nakon prezentacije dogradonačelnika Snježana šentije, kao takva je i prihvaćena.

Po sporazumu između Grada Sinja i Eurovibe d.d Sinj odlučeno je da se točka.3 sporazuma briše.

Za izradu potpornog zida i kanala oborinskih voda u naselju Domazet-Lošo u Sinju po cijeni od 135.145,99 kuna s PDV-om, te za izgradnju potpornog zida između NK «Tekstilac» i hipodroma Sinj u iznosu od 115.985,40 s PDV-om izabrano je poduzeće «Cetina» d. d. iz Sinja.

Raspisat će se Javni natječaj za najam površine od 12 m2 u ulici Put Ruduše tj. na parkiralištu ispred Doma zdravlja za postavljanje kioska za duhan-novine i za drugu dozvoljenu djelatnost.

Usvojeni su i Zaključci za raspisivanje Javnog nadmetanja za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ostalih objekata po Mjesnim odborima, o davanje prethodne suglasnosti za izradu priključka i prilaza na državnu cestu D-1 u Sinju te o davanje prethodne suglasnosti o uklanjanje dotrajalog i ruševnog stambenog objekta u ulici Zečev prolaz u Sinju.

Prikupit će se ponude za betoniranje dijela pristupnog puta o tvrđave sukladno mišljenju Konzervatorskog odjela u Splitu. Također će se prikupiti ponude za sanaciju potpornog zida u ulici šilanovac te za izgradnju javne rasvjete desnog ogranka ulice Put Piketa u Sinju.

Prijedlog Zaključka o odobrenju naknadnih radova na proširenju ceste Dinka šimunovića i uređenju okoliša gimnazije Dinka šimunovića u Sinju odgođen je do daljneg.

Po Informaciji o provedbi Programa «Dani Alke i Velike Gospe 2005» iznesen je podatak da je programe posjetilo oko 25.000 posjetitelja i da se nije bilo nikakvih incidenata. Predloženo je da se 5.000,00 kuna od ukupno planiranih 175.600,00 kuna dodijeli MC «Streetrunners» zbog loših vremenskih uvjeta za vrijeme održavanja programa.

Odobren je zahtjev Kaufland Hrvatska d.d za rad nedjeljom do 21 sat i Studenac d.o.o za rad nedjeljom do 20 sati.