Ponedjeljak, 12.02.2007.

SJEDNICA GRADSKOG VIJEćA GRADA SINJA

Zakazana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 12. veljače 2007.g (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u prostorima Gradske vijećnice Grada Sinja sa slijedećim dnevnim redom:


1.Konačni prijedlog Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Sinja;
2.Prijedlog odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac;
3.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;
4.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu;
5.Informacija o izgradnji športske dvorane u Sinju;
6.Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2007. godinu;
7.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2007. godinu;
8.Izvješće o stanju u osnovnom i srednjem školstvu na području Grada Sinja za 2006.godinu
9.Izvješće o radu Udruge za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti Novi put, Sinj.Komunalna naknada do sada se nije plaćala za prostore u kojima se obavlja djelatnost javnog predškolskog odgoja kojih je osnivač Grad Sinj, domovima za stare i nemoćne osobe, ustanove koje obuhvaćaju humanitarnu i vatrogasna djelatnost, te športska i kulturna društva, prostore koje koristi gradska uprava te koji služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske djelatnosti.
U pojedinačnim slučajevima, naime, na zahtjev obveznika može se dobiti i privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade osobama kojima primanje po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 20% prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu. Obveze komunalne naknade može se osloboditi i obveznik koji na nekretnini pretrpi elementarnu štetu ili drugu nezgodu ukoliko visina te štete premašuje zaduženje komunalne naknade za godinu u kojoj je šteta nastala. Zanimljiva je i još jedna novina u ovom prijedlogu a to je da će se Poduzetniku koji započinje obavljanje poduzetničke djelatnosti na području grada, obveza komunalne naknade za proizvodne, preradbene i uslužne djelatnosti i hotele umanjiti u prvoj godini poslovanja za 100%, u drugoj 75 a u trećoj 50%.

OBAVIJEST

Dječji vrtić «Bili cvitak» Sinj organizira program predškole za djecu - buduće školske obveznike koja nisu pohađala vrtić.
Program predškole realizirat će se u mjestima u kojima ima najmanje sedmero predškolaca, a održavat će se u matičnim školama dva do tri puta tjedno, od 5. ožujka do kraja školske godine.
U predškolu se upisuju djeca rođena od 01. travnja 2000. do 01. travnja 2001. godine, s mjestom stanovanja u Hanu, Bajagiću, Gljevu, Karakašici, čitluku, Jasenskom, Turjacima, Lučanima i Radošiću.
Upisi će se vršiti od 13. do 26. veljače, radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Dječjem vrtiću «Bili Cvitak» u Matasovoj ulici u Sinju.

Od danas i u dječjem vrtiću «Trilj» počinju prijave djece za malu školu. Prijaviti treba djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim programom vrtića a rođena su do 1. travnja 2001. godine. Upisi se vrše u triljskom dječjem vrtiću, a program male škole započinje 10. ožujka.

SPORT

Pripreme za nastavak sezone ragbi kluba Sinj za juniore i seniore počinju u utorak, a održavat će se tri puta tjedno, od 18,00 sati u vojarni Kula. Pripreme za kadete počinju 26 veljače.