PODNESENE KRIVIčNE PRIJAVE PROTIV OSOBE OSUMNJIčENE ZA STICANJE MATERIJALNE KORISTI PRILIKOM PRODAJE "DALMATINKA NOVA" SINJ

Temeljem zahtjeva županijskog državno odvjetništva u Splitu. Službenici Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije izvršili su kriminalističku obradu i utvrdili da je B.M. 1946 godine iz Zagreba temeljem prethodnog dogovora s državljanima iz Italije C.L.1944, G.I. 1942. i B.M. 1949 i šezdeset osmogodišnjakom iz Glavica te pedeset trogodišnjakom iz Sinja, od ožujka 2002. godine do travnja 2003. godine radi stjecanja materijalne koristi sa Trgovačkim društvom La Distributice, Trieste i Dalmatinkom Nova d.d. Sinj, donijela odluku o prodaji dijela imovine Trgovačkog društva Dalmatinka, bez naznačene početne cijene, suprotno uputi stečajnog suca i bez prethodne odluke vjerovnika i pribavljene suglasnosti Ministarstva vanjskih poslova RH, prihvatila ponudu jednog ponuđača La Distributice Trieste, sklopila ugovor o prodaji gotovo svih pokretnine i nekretnine Trgovačkog društva Dalmatinka Nova d.d Sinj u stečaju, za iznos od 3.700 000,00 kuna iako je procijenjena vrijednost najmanje 63 milijuna kuna.
U ugovoru se kupcu se obvezala izbrisati prava upisana u korist državnih institucija RH u iznosu od cca 34 milijuna kuna , bez ovlaštenja Neposrednom pogodbom bez novog natječaja, s kupcem je sklopila novi ugovor o prodaji dijela imovine u kojem je ugovorila primopredaju zaliha gotove robe koja nisu bila predmet prodaje u ranijem ugovoru, a čija je vrijednost 21 milijuna kuna, a čiji je iznos za navedenog kupca smanjen za cca 10 milijuna kuna.
Protiv B.M. podnesena je kaznena prijava po članku 292. Kaznenog zakona zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju, članku 312. Krivotvorenje služene isprave i članka 287. Povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

15.04.05