Edukacija djece o sportskom ribolovu

Na Kerepu se održava edukacija oko 200-tinjak djece sa područja Cetinskog kraja u kojoj iskusni ribiči educiraju djecu o sportskom ribolovu. Organizator edukacije je ŠRD „Didovina“ iz Otoka, a pokrovitelji Općina Otok i Županija splitsko-dalmatinska.
U 15 ,00 sati održat će se i natjecanje „SKOK ŽABE“, a najduži skok biti će nagrađen bogatom nagradom.

16.10.09